ติดต่อสอบถาม

 • 1

  สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

  ติดต่อ: ยุวดี แก้วคูนอก, ศิวพร เกิดประทีป, กุลชญา จิตติธวัช
  โทรศัพท์: 02-092-8888
  อีเมล: abtc@jsccib.org

 • 2

  หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  ติดต่อ:ลลดา หอมจัด, ตฤณ ศรพระอินทร์
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3160, 6100
  อีเมล: tcc.apec@thaichamber.org

 • 3

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ติดต่อ: ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
  โทรศัพท์: 02-345-1145 , 1453 กด 4
  อีเมล: counterservices@fti.or.th

 • 4

  สมาคมธนาคารไทย

  ติดต่อ: อนุรักษ์ เรือนพันธ์
  โทรศัพท์: 02-558-7504
  โทรสาร: 02-558-7509
  อีเมล: anurak@tba.or.th

  ติดต่อ: ธัญญาพร ผดุงการ
  โทรศัพท์: 02-558-7507
  โทรสาร: 02-558-7509
  อีเมล: tanyaporn@tba.or.th

 • 5

  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

  ติดต่อ: ณภัทร เรืองเดชา
  อีเมล: abtcthai@gmail.com